PERISTIWA MENINGKATKAN: Membina Masa Depan 2019 | Honeywell - Miami, FL - Nov. 14-16, 2019

XPressEntry Partners and Integrations

XPressEntry menyampaikan pengesahan keselamatan pegang tangan dari mana saja, pada bila-bila masa.

Sistem kami menggabungkan dengan kebanyakan sistem kawalan akses fizikal yang meningkatkan keselamatan dan keselamatan di tempat kerja.