Press Kit

Telaeris Logos

...

800 x 204Untuk latar belakang putih atau cahaya

...

600 x 153Untuk latar belakang putih atau cahaya

...

400 x 102Untuk latar belakang putih atau cahaya

...

200 x 51Untuk latar belakang putih atau cahaya

...

800 x 204Untuk latar belakang hitam atau gelap

...

600 x 153Untuk latar belakang hitam atau gelap

...

400 x 102Untuk latar belakang hitam atau gelap

...

200 x 51Untuk latar belakang hitam atau gelap

Logo Teks Telaeris

...

800 x 204Untuk latar belakang putih atau cahaya

...

600 x 153Untuk latar belakang putih atau cahaya

...

400 x 102Untuk latar belakang putih atau cahaya

...

200 x 51Untuk latar belakang putih atau cahaya

...

800 x 204Untuk latar belakang hitam atau gelap

...

600 x 153Untuk latar belakang hitam atau gelap

...

400 x 102Untuk latar belakang hitam atau gelap

...

200 x 51Untuk latar belakang hitam atau gelap

Logo Logo Telaeris

...

202 x 202Untuk latar belakang putih atau cahaya
...

151 x 151Untuk latar belakang putih atau cahaya
...

101 x 101Untuk latar belakang putih atau cahaya
...

51 x 51Untuk latar belakang putih atau cahaya
...

202 x 202Untuk latar belakang hitam atau gelap
...

151 x 151Untuk latar belakang hitam atau gelap
...

101 x 101Untuk latar belakang hitam atau gelap
...

51 x 51Untuk latar belakang hitam atau gelap