Akses Onguard Ditolak

Apabila XPressEntry berjalan pada mesin yang berlainan maka di mana Onguard sedang berjalan, masalah biasa untuk mendapatkan ralat Akses Ditolak semasa penyegerakan XPressEntry adalah disebabkan oleh masalah kebenaran WMI. Akaun perkhidmatan yang digunakan untuk log masuk ke perkhidmatan XPressEntry perlu mempunyai akses keselamatan WMI penuh pada mesin Onguard.

  1. Pada mesin Onguard, klik tetingkap dan cari "Pengurusan Komputer."
  2. Di bawah perkhidmatan dan Aplikasi di anak tetingkap kiri, klik kanan WMI Control dan pergi ke hartanah
  3. Pergi ke tab keselamatan, memperluaskan folder akar dan sorot folder semasa dan klik pada keselamatan di bahagian bawah kanan.
  4. Tambah akaun perkhidmatan ke senarai kebenaran yang digunakan untuk log masuk ke perkhidmatan XPressEntry dan berikan kebenaran penuh (termasuk kawalan jauh)
  5. Klik Terapkan.